TROTS ZIJN OP

Een schitterende toekomst voor iedereen in Zuid-Afrika.
Daaraan willen wij werken. Wij zijn een volledig onafhankelijke vzw en willen dat ook blijven

Alles steunt op onze 3 grote pijlers.

mezelf

MEZELF

We willen graag starten bij de basis. Daarom beginnen we al bij de kinderdagverblijven.

Dit is de opvang voor kinderen vanaf 0 tot 6 jaar.

Indien de kinderen niet naar de crèche gaan, worden ze vaak alleen thuis gelaten als de ouders gaan werken. Dat is natuurlijk geen veilige situatie. Bovendien is het nadelig voor hun persoonlijke ontwikkeling.

De kinderdagverblijven, lagere en middelbare scholen hebben leermiddelen nodig en de leerkrachten moeten een goede opleiding krijgen. Een goede opvolging is hierbij essentieel.  De scholen blijven steun ontvangen indien zij werken met methodes die goedgekeurd zijn door de overheid. Hiervoor werken wij samen met lokale partners.

Educatie zal steeds een grote hap uit het budget nemen, want om het met Nelson Mandela’s woorden te zeggen:

Education is the most powerful weapon, which you can use to change the world.

Armoede is en blijft een aantasting van de menselijke waardigheid. Om mensen in armoede hun plaats in de samenleving te laten innemen is het scheppen en aanbieden van gelegenheden om competenties te tonen of talenten te ontwikkelen en verantwoordelijkheid op te nemen, van groot belang. In buurt- en verenigingsleven kunnen competenties ontwikkeld worden , die zelfs nadien op de arbeidsmarkt hun waarde bewijzen. Zo wordt er tegelijkertijd gewerkt aan het opbouwen van zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden. Wie trots is op zichzelf en wat hij al bereikt heeft, kan ook anderen motiveren en zo werken wij eraan om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

gemeenschap

DE GEMEENSCHAP

We steunen initiatieven van de lokale gemeenschap. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan de opstart van  kleine bedrijfjes. Dankzij een duwtje in de rug, willen we ervoor zorgen dat mensen niet meer afhankelijk zijn van anderen, maar in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

De aanleg van bijvoorbeeld parken en speeltuinen, iets waar de hele gemeenschap van kan genieten, heeft heel wat voordelen. Lokale mensen willen hier mee hun schouders onder zetten. Dat creëert een gevoel van trots, kinderen hebben een plek om te spelen, ouderen zitten op een bankje om te kijken. Zo ontstaat er een gemeenschapsgevoel.

We denken hier ook aan de zorg voor gehandicapten en aan het stimuleren van vrouwenrechten.

natuur

DE NATUUR

De Regenboognatie heeft een zeer rijke fauna en flora te bieden.
De verscheidenheid aan bloemen, planten, bomen en dieren trekt toeristen aan van over de hele wereld.

De gemeenschap die wij willen ondersteunen, woont op een boogscheut van het wereldberoemde Krugerpark. Daar wordt een verwoede strijd geleverd tegen stropers die een bedreiging vormen voor de prachtige dieren die er vrij rondlopen. We willen dan ook inzetten op milieu-educatie en -projecten. Hoe beter de bevolking begrijpt hoe kostbaar maar ook kwetsbaar en bijzonder de omgeving is waarin zij wonen en welke voordelen dit voor hen kan bieden, hoe meer aandacht er zal zijn voor het in stand houden of zelfs verbeteren van al deze natuurpracht.

Voorbeelden hiervan zijn het beschermen van bedreigde diersoorten, anti-stropers controles, aanleggen van natuurlijke drinkplaatsen, recyclage, …

Education is the most powerful weapon, which you can use to change the world.

Nelson Mandela